Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce
Nowy Tomyśl, 2016.04.22

pod patronatem honorowym :

Starosty Nowotomyskiego

Ireneusza Kozeckiego

Burmistrza Nowego Tomyśla

Włodzimierza Hibnera

Naczelnej Rady Adwokackiej

Krajowej Rady Notarialnej

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

 

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Arbitraż i mediacja instytucje powszechne czy elitarne ?” . Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji.

Języki konferencyjne: polski, angielski i rosyjski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl,

lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

Organizatorzy zapraszają uczestników konferencji na Zawody Strzeleckie Arbitrów i Mediatorów o Puchar Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, które odbędą się 23 kwietnia 2016r o godzinie 10.00 na Strzelnicy LOK w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego 30.


w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 

Program__konf_2016_PL.pdf

Program_konf_2016_EN.pdf

Program_konf_2016_RU.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak co roku, w drugiej połowie kwietnia w Nowym Tomyślu odbyła się  konferencja z cyklu Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce pt. ,,Państwo a ADR”. Tegoroczna konferencja odbyła się 17 kwietnia 2015 roku i przebiegała pod honorowym patronatem: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Ministra Sprawiedliwości Pana Cezarego Grabarczyka, Starosty Nowotomyskiego Pana Ireneusza Kozeckiego oraz Burmistrza Nowego Tomyśla Pana Włodzimierza Hibnera. Organizatorem konferencji był Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji, jako pierwszy,  głos zabrał Pan Włodzimierz Brych, arbiter, mediator, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji.

Następnie, w ramach oficjalnego otwarcia konferencji, wystąpili patroni oraz zaproszeni goście.  Gościem honorowym była m.in. Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP , Sekretarz Stanu w Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów RP, która z uznaniem wyraziła się o działalności nowotomyskiego sądu w upowszechnianiu wiedzy na temat ADR w kraju i zagranicą. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Pan Kiliom Munyama Poseł na Sejm RP oraz Pan Jan Filip Libicki Senator RP.

Podobnie jak rok temu, tematyka oraz atmosfera panująca na konferencji były na najwyższym poziomie. Dzięki znakomitym i profesjonalnie przygotowanym prelegentom, konferencja była bardzo dobrą okazją do zapoznania się z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania ADR w różnych państwach oraz perspektywami rozwoju ADR. Nowotomyska konferencja sprzyjała także nawiązywaniu kontaktów i rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Warto  nadmienić , iż w konferencji wzięli udział przedstawiciele takich krajów jak : Rosja , Ukraina , Chiny , Gruzja , Azerbejdżan , Uzbekistan , Finlandia , Szwecja , Szwajcaria , Belgia i Holandia.

Podczas konferencji Prezes Brych wręczył akty na nominacyjne nowym arbitrom , którymi zostali : Marina Fitsak z Rosji , Svetlana Maksymowa z Ukrainy, Nyazi Mammadov z Azerbejdżanu i Dr Włodzimierz Głodowski z Polski.

          Dzięki tym wszystkim atutom, konferencja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników i mediów. Wśród uczestników konferencji znaleźli się między innymi pracownicy naukowi uniwersytetów, mediatorzy, prawnicy, przedstawiciele krajowych i zagranicznych izb gospodarczych oraz przedstawiciele władz samorządowych czy przedsiębiorcy. 


program_konferencji_2015.doc
 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”


Nowy Tomyśl , 2015.04.17

 

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: Państwo a ADR  .  Konferencja


odbędzie się w dniu   17 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest


bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR  w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków


zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z


zagranicy


Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 10 kwietnia 2015r r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają


tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe


e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji. 
 

w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 

 

www. nig.org.pl/sa

 

Sprawozdanie z konferencji - 28.03.2014r.

Tradycyjnie, bo już po raz ósmy odbyła się w Nowym Tomyślu Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce, zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej pod honorowym patronatem Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego.

28 marca 2014 w sali konferencyjnej Hotelu Hi Fi w Nowym Tomyślu zasiedli przedstawiciele władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego, powiatu nowotomyskiego oraz miasta Nowy Tomyśl. Obecni byli V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego Mateusz Klemenski, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing. Polski Parlament reprezentował poseł Killion M. Munyama, a Senat RP senator Filip Libicki.

W swych wystąpieniach inaugurujących konferencję, zaproszenie goście z uznaniem odnieśli się do idei arbitrażu i mediacji z powodzeniem realizowanej nie tylko na terenie Polski, ale i daleko, po za jej granicami, z dużym udziałem środowiska arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

W merytorycznej części konferencji udział wzięli teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z Polski, Niemiec, Włoch, Rumuni, Chin, Turcji, Azerbejdżanu, a także przedstawicielka rozwijającego się dopiero arbitrażu w Iranie. Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się nowe kierunki arbitrażu i mediacji, stanowiące nawiązanie do rozwijających się branż gospodarki.

Poruszone zostały istotne zagadnienia z zakresu mediacji i rozstrzygania sporów w dziedzinie błędów medycznych i odpowiedzialności z nich wynikającej, spraw dotyczących podziału gospodarstw rolnych, sporów w dziedzinie budownictwa, hotelarstwa oraz w branży spożywczej, a także sektorze bankowym. Tematyczną nowością konferencji było też zastosowanie mediacji w sporach z zakresu własności intelektualnej, arbitrażu w sektorze gazowym i naftowym oraz specyfika postępowań w sporach dotyczących domen internetowych „pl” i szkód łowieckich.

Wzrastające z roku na rok zainteresowanie udziałem w nowotomyskim wydarzeniu arbitrażowym świadczy o dużym zapotrzebowaniu rozwijającej się gospodarki na ekwiwalentne sposoby rozstrzygania sporów, a tym samym uzasadnia celowość promocji idei mediacji i arbitrażu realizowanej z dużym powodzeniem przez organizatorów Międzynarodowej Konferencji w Nowym Tomyślu.

Dzięki takim działaniom Nowy Tomyśl od wielu lat istnieje na mapie międzynarodowych ośrodków arbitrażu i mediacji.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”
Nowy Tomyśl , 2014.03.28

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: Zastosowanie ADR w wybranych branżach gospodarki”  .  Konferencja odbędzie się w dniu    28 marca 2014 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR  w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy

. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 15  marca 2014r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji. 
 

w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brychwww. nig.org.pl/sa


 

Konferencje mediacyjne - Wrocław / Oława
Konferencja we Lwowie -  30/31.05.2013r.

 

 

 

W dniach 30 i 31 .05.br odbyła się we Lwowie międzynarodowa konferencja - VI Lwowskie Forum Międzynarodowe pt.:  „Alternatywne Sposoby Rozstrzygnięcia Sporów (ADR)”. Uczestnikami byli przedstawiciele

zajmujący się arbitrażem i mediacja z takich krajów jak Ukraina, Polska , Rosja , Niemcy i Białoruś. Konferencja zorganizowana została przez Lwowskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości przy współpracy m.in. Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej . W trakcie konferencji referat wygłosił Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG Włodzimierz Brych . Tematem jego wystąpienia było : Współpraca czy konkurencja. Jaką drogę powinny wybrać stałe sądy arbitrażowe ? .

 

 

 

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sąd Arbitrażowy

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu Z A P R A S Z A

 

 

do udziału w VI Lwowskim Forum Międzynarodowym „Alternatywne Sposoby Rozstrzygnięcia Sporów (ADR)”, które odbędzie się w dniach 30-31 maja 2013 roku

w hotelu Hetman ul. Włodzimierza Wielkiego 50 Lwów (готель “Гетьман”, м. Львів, вул. Володимира Великого,50)

Języki konferencyjne : polski , ukraiński , rosyjski , niemiecki.

 

 

W imieniu organizatorów :

Włodzimierz Brych

Prezes Sądu Arbitrażowego

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

 

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

­+ 38 (032) 237-22-44

+38-050-519-56-82; +38-067-766-72-20 (P. Igor Dutka)

­+ 38 (032) 237-69-93 (P. Michał Druczek)

e-mail: laurn@

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzynarodowa konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych ”, Nowy Tomyśl , 19.04.2013r
 19 kwietnia 2013 roku r. odbyła się w Nowym Tomyślu konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych   ”. Była to już kolejna z organizowanych corocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej konferencji z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”. Uczestniczyli w niej prezesi sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, mediatorzy, arbitrzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, prawnicy, przedstawiciele władz, pracownicy naukowi uniwersytetów przybyli z Europy i Azji. Obok Polski na konferencji reprezentowane były Rosja , Ukraina , Serbia, Niemcy , Francja , Uzbekistan , Gruzja , Łotwa i Litwa. Patronat honorowy nad konferencją objęli Starosta Nowotomyski Andrzej Wikoński i Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszard Kalisz.
Konferencja rozpoczęła się od podpisania porozumienia pomiędzy miastem Tarnopol na Ukrainie i Powiatem Nowotomyskim. W uroczystości tej uczestniczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj. Partnerami współpracującymi przy organizacji konferencji byli : Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji, Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, Polsko Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa , Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza , Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie (Ukraina) , Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Winnicy (Ukraina),Izba Przemysłowo Handlowo w Tarnopolu ( Ukraina), Stały Sąd Polubowny przy ЛАУРН we Lwowie ( Ukraina) i Wydawnictwo Wolterskluwer .
Prelegentami na konferencji byli : Feliks Zedler – prof. dr hab., kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w WPiA UAM w Poznaniu ( Polska) , Tadeusz Szewioła– Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu ( Polska ) , Katarzyna Zalas-Kamińska – mediator ( Polska ) Maria FicakPrezes Sądu Polubownego ds Rozwiązywania Sporów Gospodarczych przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kaliningradzie , Przewodnicząca Kolegium Mediatorów przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kaliningradzie ( Rosja)
Medea Demetrashvili– notariusz , Tibilisi (Gruzja) , Ilze Mālmeisteremediator ( Łotwa) , Monika Milosevic dr , adiunkt na Wydziale Prawa w Union University w Belgradzie, (Serbia),  Milos Milosevicdr , adiunkt na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Belgradzie (Serbia) ,Aleksandra Petrus Schmidt - V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, mediator (Polska), Krystian Mularczyk– radca prawny , arbiter i mediator , sekretarz redakcji kwartalnika ADR( Polska), Markian Malskyy– adwokat partner w Kancelarii Arzinger w Kijowie ( Ukraina), Yussuf Nazarovprof. na Wydziale Prawa Krajowego Uniwersytetu w Taszkiencie (Uzbekistan) , Karol Zawiślak – adwokat, arbiterSądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu ( Polska)
Mikhail Savranskyyprof., Niezależna Izba Arbitrażowa Rosji w Moskwie ,arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Rosji ( Rosja)
Andrzej Kąkoleckiradca prawny , arbiter międzynarodowy ( Polska), Karl Pörnbacher: - partner w kancelarii Hogan Lovells , Monachium, (Niemcy), Aleksander Kostenetskyi - Prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Winnicy ( Ukraina) ,
Włodzimierz Brych– arbiter międzynarodowy, mediator ,Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji,(Polska),Maria Hauser Morel – dr , radca prawny , Counsel ICC Court w Paryżu( Francja),Routh Moshczłonek Komitetu Wykonawczego Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) w Koloni ( Niemcy ), Vytautas Nekrošiusprof. dr hab., Prezes Wileńskiego Sądu Arbitrażowego (VCCA) (Litwa) i Igor Dutka   Dyrektor Oddziału Zachodniego Izby Arbitrażowej we Lwowie ( Ukraina)
Moderatorami poszczególnych paneli byli uznani specjaliści z zakresu arbitrażu i mediacji a mianowicie : Joachim Hilla -radca prawny, Rechtsanwalt , arbiter międzynarodowy, Frankfurt n/ Menem ( Niemcy) , Agnieszka RękasSpołeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości ( Polska) , Andrzej Szumański – adwokat, arbiter międzynarodowy, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie( Polska)  oraz Piotr Nowaczyk – adwokat, arbiter międzynarodowy,  przedstawiciel RP przy ICC w Paryżu, partner w kancelarii DENTONS w Warszawie (Polska).
Podsumowania konferencji dokonał Włodzimierz Brych , który zwrócił się do uczestników o podjecie apelu  do Komisji Europejskiej o jak najszybsze podpisanie z Ukraina umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską . Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem uczestników konferencji. Warto nadmienić , iż w tegorocznej imprezie uczestniczyło blisko 180 osób.

 

 

 

 

 

PROGRAM_KONFERENCJI_19.04.2013.doc

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”
Nowy Tomyśl , 2013.04.19

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „ Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych . Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 31 marca 2013r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.


w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Włodzimierz Brych

 

 Prezes  Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie

 

Sprawozdanie z konferencji z cyklu:

 

Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian countries pt. Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes

 (Baku, Azerbejdżan,  25.10.2012 r.)

 

25 października 2012r. w Azerbejdżanie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Arbitrators and  Mediators in settling national and international disputes  zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Poznaniu (z polskiej strony) oraz Azerbaijan Arbitration and Mediation Centre z Baku (po stronie azerskiej). Była to kolejna już konferencja z cyklu: Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian countries.

Jak co roku uczestnicy konferencji oraz prelegenci zgromadzili się w pięknych i gościnnych wnętrzach - tym razem hotelu Grand Europe Hotel w Baku  - stolicy Azerbejdżanu. Warto zaznaczyć, iż konferencja miała charakter otwarty a uczestnictwo w niej było bezpłatne. Nie dziwi zainteresowanie jakim cieszyła się konferencja biorąc pod uwagę doskonale wyselekcjonowane grono prelegentów, wśród których znaleźli się wybitni profesorowie i prezesi sądów arbitrażowych oraz ośrodków mediacyjnych z różnych stron świata w tym m.in. z Azerbejdżanu, Polski, Federacji Rosyjskiej, Turcji, Gruzji, Wielkiej Brytani, Ukrainy i Uzbekistanu.  Konferencja odbywała się w trzech językach: angielskim, Rosyjskim i azerbejdżańskim, a wszystkie wystąpienia były tłumaczone na j. angielski.

Otwarcia konferencji  dokonali w imieniu organizatorów  Włodzimierz Brych Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Prezes Azerbaijan Arbitration and Mediation Centre z Baku.   

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Moderatorem pierwszej była Pani A. S. Makhmudova- Sekretarz Generalny Azerbejdżańskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Drugą sesję moderował Włodzimierz Brych-Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Natomiast trzecia sesja była moderowana przez dr Roberta Cichórza - członka Prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego. Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się m.in zagadnienia dotyczące problemów regulacji statusu arbitra oraz mediatora w poszczególnych krajach,  relacji pomiędzy nimi a stronami  sporu oraz stałymi sądami arbitrażowymi, zasad etyki dotyczących zachowania arbitrów i mediatorów, i innych odrębności w krajowych regulacjach prawnych dotyczących arbitrażu i mediacji w poszczególnych krajach Europy i Azji.

Niestety ogramiczenia objętościowe uniemożliwiają nam  szczegółowe omówienie wszystkich wystąpień, nie sposób natomiast nie wspomnieć tu chociażby kilku z nich. Jednym z takich wystąpień, których nie można pominąć jest niewątpliwie to, wygłoszone przez profesora  Ergun őzsunay – Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych z siedzibą w Paryżu, arbitra międzynarodowego z Turcji. Pan profesor w ciekawy sposób przedstawił swoje poglądy na temat rozwiązywania sporów przez Arbitrów i Mediatorów. Na uwagę zasługuje również wystąpienie, które wygłosił profesor z Federacji Rosyjskiej M.Y.Savransky- wiceprezes Court of Arbitration at AHO „HAΠ”. Pan profesor omówił aktualne aspekty rozwoju arbitrażu międzynarodowego w krajach postsowieckich. Natomiast Shai Wade z Wielkiej Brytanii w swoim wystąpieniu udzielił uczestnikom wielu praktycznych wskazówek m.in. w zakresie taktyki postępowania oraz przedstawił wyzwania jakie jego zdaniem stają przed arbitrami w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym. Bardzo ważny temat  relacji pomiędzy arbitrami a sądem arbitrażowym w arbitrażu instytucjonalnym omówił Włodzimierz Brych-Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Zwrócił on uwagę zebranych na wielopoziomowość oddziaływań pomiędzy arbitrem a stałym sądem polubownym oraz problem przełożenia reputacji arbitra na reputację stałego sądu i odwrotnie. Szczególne zainteresowanie zgromadzonych wzbudziły  kwestie dotyczące mediatorów, o czym świadczy ożywiona dyskusja towarzysząca wystąpieniom dotyczącym tego tematu.

Wiele ciekawych rozmów i dyskusji z uwagi na ograniczone ramy czasowe konferencji  toczyło się w jej kuluarach oraz podczas bankietu jaki odbył się po jej zakończeniu.

Uczestnicy podkreślali, iż konferencja okazała się kolejnym sukcesem organizacyjnym Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji z Poznania. Kolejna konferencja arbitrażowa organizowana przez te instytucje odbędzie w  kwietniu 2013r. w Nowym Tomyślu.

 

 

 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ladies and Gentlemen,

Please find enclosed an invitation an the international conference from the series "Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and some Asian countries" on the topic :
Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes
which will be held on 25 October in Baku , Azerbaijan

Yours faithfully,
Włodzimierz Brych
Chairman of the ArbitrationCourt
at the Nowy Tomyśl Chamber of Commerce


Уважаемые Дамы и Господа,
в приложении пересылаем Вам приглашение на международную конференцию из серии «Арбитраж и медиация в странах Центральной, Восточной Европы и некоторых странах Азии» на тему Арбитры и медиаторы в разрешении национальных и международных споров , которая состоится 25 октября 2012 г. в г. Баку

С уважением,
Влодзимеж Брых
Председатель Арбитражного суда
при Новотомыской торговой палате

 


Baku_conference_invitation_EN-2.doc                             Baku_conference_invitation_RU-2.doc

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Międzynarodowa konferencja pt. „Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”

 

16 marca 2012 r. odbyła się w Nowym Tomyślu konferencja pt. „Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”. Była to już kolejna z organizowanych corocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej i Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu konferencji z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”. Uczestniczyli w niej prezesi sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, mediatorzy, arbitrzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, prawnicy, przedstawiciele władz, pracownicy naukowi uniwersytetów przybyli z Europy i Azji. Obok Polski na konferencji reprezentowane były Belgia, Chiny, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Rosja i Ukraina. Patronat honorowy nad konferencją objęli burmistrz Nowego Tomyśla i starosta nowotomyski. Celem konferencji było przedstawienie zasad funkcjonowania arbitrażu i mediacji w wybranych krajach Europy i Azji oraz zarysowanie różnic i podobieństw krajowych regulacji prawnych w tym zakresie, w szczególności w świetle  dokumentów UNCITRAL dotyczących arbitrażu i mediacji. Na konferencji rozmawiano również o praktycznych aspektach funkcjonowania sądownictwa polubownego i mediacji oraz wykonalności krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w wybranych państwach Europy i Azji. Wśród prelegentów i moderatorów znaleźli się znani teoretycy i praktycy z zakresu arbitrażu i mediacji: Włodzimierz Brych – prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Jacek Kaczmarek – zastępca prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Aleksandra Petrus Schmidt – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu, prof. dr hab. Feliks Zedler – kierownik Katedry Postępowania  Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, Piotr Nowaczyk – adwokat, arbiter, przedstawiciel RP przy ICC w Paryżu, Andrzej Szumański – profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat i arbiter międzynarodowy, Paweł Pietkiewicz – arbiter międzynarodowy, adwokat w Kancelarii  White & Case w Warszawie, Aleksandra Włosinska – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Piotr Bielarczyk, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz, Robert Cichórz –  adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, arbiter międzynarodowy, członek prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego, Dilyara Nigmatullina z Międzynarodowego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AIA) z Brukseli, prof. M. Selivon – prezes Międzynarodowego Handlowego Sądu Gospodarczego przy Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, Tina de Vries – adwokat i mediator, Institut für Ostrecht w Regensburgu, Karl  Pörnbacher –  partner w kancelarii Hogan Lovells, Monachium, Claus Köhler adwokat w Monachium, profesor WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Joachim Hilla – adwokat i radca prawny, arbiter międzynarodowy, Frankfurt nad Menem–Warszawa, Olga Yufimowa – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Uregulowania Niepaństwowych Sporów w Kazaniu, Renata Brežanskienė – arbiter, partner w Kancelarii Sorainen w Wilnie, Andrzej Kąkolecki – arbiter międzynarodowy, radca prawny,  redaktor naczelny Biuletynu Arbitrażowego, Krystian Mularczyk – arbiter, radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR arbitraż i mediacja, Yanan Zhang – doktor nauk prawnych, pracownica Wydział Prawa na University of Eastern Finland w Joensuu, Valery Zhakenov – prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Kazachstanu. W trakcie konferencji, oprócz wystąpień zaproszonych gości oraz ożywionej dyskusji nad niektórymi z poruszanych tematów, nie brakło także miejsca na wymianę poglądów i doświadczeń, która odbywała się w kuluarach. W opinii większości uczestników konferencja stanowiła doskonałą okazję do spotkania i wymiany doświadczeń przez arbitrów, mediatorów i teoretyków arbitrażu z różnych krajów. Większość z nich spotkała się już po raz kolejny w ramach zawiązanego w Odessie na Ukrainie w 2010 r. forum wymiany doświadczeń pod nazwą „Odessa 2010”. Następna konferencja dotycząca międzynarodowego arbitrażu i mediacji zaplanowana została na wrzesień 2012 r. Odbędzie się ona w stolicy Azerbejdżanu, Baku.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”

Nowy Tomyśl , 2012.03.16


Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84 / www.hotel-hifi.pl/

Początek konferencji godz.9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy.

W  załączeniu przesyłamy plan konferencji.

Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe w terminie do

5 marca 2012r. e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

                              Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.                                  

                                                                                             

 w imieniu organizatorów

                                       

Prezes Sądu Arbitrażowego

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej    

   Włodzimierz Brych

 


plan_konferencj_iADR_2012.doc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA W BATUMI – 21/22.09.2011 

 

Tegoroczna zagraniczna konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w krajach Europy Środkowo – Wschodniej i wybranych państwach Azji, zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji z siedzibą  w Poznaniu  i Izbą Przemysłowo – Handlową Republiki Adżarii z Gruzji oraz działającym przy niej Sądem Arbitrażowym, odbyła się 21-22.09.2011 na Batumskim Uniwersytecie im. Rustaweli w Batumi. Tematem konferencji była Rola ADR w rozstrzyganiu międzynarodowych cywilnoprawnych sporów z udziałem krajów południowego  Kaukazu / Armenii , Gruzji i Azerbejdżanu /. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele teorii i praktyki, m.in.: Tamaz Abobadze przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji, Rostom Guntaishvili Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Adżarii ( Gruzja), Paata Kopaleishvili – V-ce Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Adżarii ( Gruzja), Dilyara Nigmatullina reprezentująca Międzynarodowe Stowarzyszenie Arbitrażowe z Brukseli, Ergun Özsunay –Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawniczych, Paweł Pietkiewicz – adwokat z kancelarii White & Case, Tatiana Khudyakowa mediator, przedstawiciel koalicji na rzecz rozwoju mediacji na Ukrainie, Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Robert Cichórz, adiunkt na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Maria Rapp - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Juozas Šatas Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, Olga Yufimowa – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Niepaństwowych Sporów z Kazania (Rosja), Vidadi Mirkamal – Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego z Baku (Azejberdżan), Armen Voskanyan – Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Armenii, Andrij Klimczuk – arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo -Handlowej Ukrainy, Ryszard Wargin – Prezes  Gospodarczego Sądu Arbitrażowego Wielkopolski, Iryna Kalinskaya – adwokat i mediator (Ukraina), Aleksandra Włosińska adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu, Żakenow Walerij Alimchanowicz – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo Handlowej Kazachstanu.

W trakcie konferencji prezentowano doświadczenia poszczególnych krajów w zakresie arbitrażu i mediacji, w tym wskazywano na specyfikę postępowań z udziałem krajów Kaukazu. Wystąpienia były szeroko komentowane zarówno podczas konferencji jak i w kuluarach. Prezes Brych zaproponował, aby przyszłoroczna konferencja odbyła się w Baku w Azerbejdżanie w miesiącu wrześniu 2012 r.

 

     KONFERENCJA W BATUMI 21-22.09.2011 R.


Уважаемые Дамы и Господа,

 

в приложении пересылаем Вам приглашение на международную конференцию из серии «Арбитраж и медиация в странах Центральной, Восточной Европы и некоторых странах Азии» на тему: «Роль ADR в решении международных  частноправовых споров с участием сторон из  стран Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия)», которая состоится 21-22 сентября 2011 г. в г. Батуми (Грузия).

 

С уважением,


Влодзимеж Брых

Председатель Арбитражного суда
при Новотомыской торговой палате

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

Please find enclosed an invitation an the international conference from the series "Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and some Asian countries" on the topic: “The role of ADR in resolving international private-law disputes involving parties from the South Caucasus countries (Armenia, Azerbaijan Georgia)” which will be held on 21st-22nd September in Batumi (Georgia).

 

Yours faithfully,

Włodzimierz Brych

Chairman of the ArbitrationCourt

at the Nowy Tomyśl Chamber of Commerce


Batumi2011_conference_invitation_RU.doc

Batumi2011_conference_invitation_EN.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 15 kwietnia br. w Restauracji HI-FI w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro”. Była to już czwarta konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu. Patronat honorowy nad tym ważnym w środowisku prawniczym wydarzeniem objęli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak, Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Nowotomyski Pan Andrzej Wilkoński oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Pan Henryk Helwing.

 

 

 

Tegoroczna Konferencja, oprócz tematów dotyczących arbitrażu w teorii i praktyce oraz postrzegania arbitrażu z pozycji przedsiębiorcy, jednostek samorządowych w kraju, poruszała także problemy ADR w innych krajach Europy Środkowowschodniej i niektórych krajach Azji.

 

 

 

Konferencję rozpoczął referat wprowadzający o uprawnieniach i obowiązkach arbitra w postępowaniu  arbitrażowym wygłoszony przez prof. dr hab. Feliksa Zedlera. Następnie Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Pan Włodzimierz Brych otworzył pierwszą część Konferencji, wygłaszając referat o doświadczeniach i perspektywach rozwoju SA przy NIG. Następnie Adam Nowaczkiewicz – właściciel firmy Yoropen, mówił o Arbitrażu z punktu widzenia przedsiębiorcy. Kolejnym tematem był Arbitraż a samorząd terytorialny, który przedstawił Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński. Spojrzenie na ADR z punktu widzenia Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przybliżył uczestnikom Przewodniczący tej Rady - dr Zbigniew Czwartosz. Pierwszą część zamknęła swoim wystąpieniem Pani Aleksandra Petrus – Schmidt V-ce Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji opisując idee a rzeczywistość w arbitrażu.

 

 

 

Druga część była prowadzona przez moderatora dr Roberta Cichórza i dotyczyła ADR w innych krajach - spojrzenie na arbitraż omawiali wybitni przedstawiciele z zagranicy. Pierwszymi prelegentami byli prof. Igor Pobirchenko Honorowy Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Ukrainy oraz prof. Mykola Selivon Prezes tegoż Sądu, ich referat dotyczył arbitrażu na Ukrainie. Następnie głos zabrał prof. M.K. Sulejmienow Prezes Kazachskiego Międzynarodowego Arbitrażu, który przedstawił gościom nowe ustawodawstwo o arbitrażu i mediacji w Kazachstanie. Następnie dowiedzieliśmy się więcej o arbitrażu w Gruzji omówionym przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Pana Nikoloza Pitskhelauri. Arbitraż i mediację w Rosji przedstawiła Jufimowa Olga Wjaczesławowna – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Pozarządowych. O stałych sądach polubownych, ich tradycji, nowoczesności i przyszłości w Czechach mówiła Lenka Pavlova, która jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izby Rolniczej Republiki Czeskiej. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Serbii, który omawiał problematykę i nowe uregulowania prawne mediacji w Serbii. O mediacji mówiła także Iryna Kalinskaya, która przedstawiła specyfikę mediacji na Ukrainie. Natomiast podstawowe problemy i tendencje wdrażania ADR na Ukrainie przedstawił Igor Dutka Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Lwowskim Stowarzyszeniu Uczestników Rynku Nieruchomości. Ostatnim już państwem, którego arbitraż mogliśmy bliżej poznać była Litwa, a referował doc. Dr Juozas Satas – Prezes Wileńskiego Międzynarodowego i Krajowego Arbitrażu Handlowego. Konferencję zamknęło wystąpienie Petera Taero Nielsen – arbitra, prawnika z kancelarii Hulgard Advokater w Danii. Omówił on wizję partnerstwa w arbitrażu w krajach wschodnich Unii Europejskiej.

 

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat przyszłości ADR, w której goście przedstawiali i omawiali swoje spojrzenia na rozwój arbitrażu i mediacji w poszczególnych krajach.

 

 

 

O dużym zainteresowaniu tematyką Konferencji świadczy liczba uczestników, których było ponad 160. Okazała się ona kolejnym ważnym wydarzeniem w Polsce dotyczącym rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a jej doniosłe znaczenie potwierdził udział wielu wybitnych przedstawicieli innych krajów.

 

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SĄD ARBITRAŻOWY
PRZY NOWOTOMYSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W NOWYM TOMYŚLU
WE WSPÓŁPRACY Z
POLSKIM STOWARZYSZNIEM ARBITRAŻU I MEDIACJI


Zapraszają na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro”. Patronat honorowy nad organizowaną imprezą objął: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Minister Sprawiedliwości, Starosta Nowotomyski i Burmistrz Nowego Tomyśla. Konferencja odbędzie się w dniu 15.04.2011 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu, Paproć 84 (www.hotel-hifi.pl). Początek konferencji godz. 10.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Polsce. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób.

Konferencja zbiega się z obchodami 5–lecia powstania Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu. Będzie to okazją do podsumowania dokonań sądu, a także rozwijającej się współpracy międzynarodowej. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju,i z zagranicy, reprezentujący Ukrainę, Gruzję, Azejberdźan, Armenię, Kazachstan, Rosję, Turcję, Rumunię, Litwę, Serbię, Czechy i Danię. Po zakończeniu konferencji odbędzie się robocze spotkanie członków, utworzonego we wrześniu 2010 r., Forum Współpracy ADR Odessa 2010. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Wystąpienia zagraniczne będą tłumaczone na język polski. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.w imieniu organizatorów
Prezes Sądu Arbitrażowego

przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

plan_konferencji_2011[2].doc


Patronat nad konferencją

 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak

 

Minister Sprawiedliwości Krzysztof KwiatkowskiList od Posła na Sejm RP Adama Szejnfelda


 

Twoj_Biznes_-_Arbitraz_w_oczach_przedsiebiorcy.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zaproszenie_Konferencja_Perspektywy_rozwoju_ADR_26_XI_20.doc


Program_Konferencja_Perspektywy_rozwoju_ADR_26_XI_2010.doc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 

W dniach 15-16 września 2010r. odbyła się w Odessie konferencja pt. Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie Środkowo – Wschodniej i wybranych krajach Azji. Była to już kolejna konferencja  zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej i Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji, tym razem we współpracy z Narodową Odesską Akademią Prawniczą w Odessie. Uczestniczyli w niej prezesi sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, mediatorzy, arbitrzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, prawnicy, przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, pracownicy naukowi uniwersytetów przybyli z Europy i Azji. Reprezentowane były takie kraje jak Polska, Ukraina, Łotwa, Rosja, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Dania, Litwa. Konferencja wzbudziła spore zainteresowanie mediów. Patronat honorowy

 
 

nad konferencją objęli wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy Jurij Pritika, Ambasador RP na Ukrainie, Konsul Generalny RP w Odessie i Starosta Nowotomyski.

 


 

Celem organizatorów było rozpropagowanie wiedzy na temat arbitrażu i mediacji gospodarczej w poszczególnych krajach oraz

 

przedstawienie aktualnych problemów związanych ze stosowaniem tych metod rozstrzygania sporów. Na konferencji rozmawiano

 

o podstawach prawnych, generalnych zasadach i praktycznych aspektach funkcjonowania sądownictwa polubownego i mediacji oraz

 

wykonalności krajowych i zagranicznych ugód i orzeczeń arbitrażowych w Europie Środkowo Wschodniej i wybranych krajach Azji.

 
 


Wśród prelegentów znaleźli się wybitni teoretycy i praktycy z zakresu arbitrażu i mediacji m.in.: Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, prof. Igor.G .Pobirchenko – honorowy Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, Silvy Chernev – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Bułgarskiej Izbie Gospodarczej,  Piotr Nowaczyk – przedstawiciel RP przy ICC w Paryżu,  Armen Voskanyan – Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Armeńskiej Izbie Gospodarczej, Aleksandra Petrus Schmidt – V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji, prof. O.O. Potserkovnyi z Narodowej Odesskiej Akademii Prawniczej, prof. Maydan Suhleymenov – Prezes Międzynarodowego Arbitrażu z Kazachstanu, Nikoloz Pitskhelauri z wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego Stosunków Gospodarczych z Tbilisi, prof. Ion Buriana z Mołdawskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Kiszyniowie, mec. Turan Ramazan z Turcji, dr Robert Cichórz z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prof. Ergun Özsunay – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawniczych z Turcji, Rostom Guntaishvili – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo Handlowej Adżarskiej Republiki Autonomicznej w Gruzji, Peter Nielsen – Prezes Skandynawsko – Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Anna Cusmir z Kancelarii Schoenherr z Bukaresztu, Michaił Trusov – Prezes Sądu Arbitrażowego Północnego Okręgu Federalnego z Rosji, Roman Kowal – Prezes Ukraińskiego Centrum Zgody z Kijowa,  Irena Kalinskaja z Kancelarii Prawnej z Kijowa, George Nedelecu – mediator z Braila Rumunia, Lelde Kapina – mediator z Łotwy, Inna Tereschenko – Przewodnicząca Rady Dyrektorów Odesskiej Grupy Mediacji.

 


W trakcie konferencji oprócz wystąpień zaproszonych gości nie zabrakło także miejsca na dyskusje, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe toczyły się również w kuluarach. Większość uczestników podkreślała, iż konferencja stała się doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń dla arbitrów i mediatorów z różnych krajów.


Efektem spotkania w Odessie było powołanie Forum Współpracy ADR, którego celem będzie propagowanie arbitrażu i mediacji w krajach sygnatariuszach porozumienia. Realizacja tych zadań następować będzie min  poprzez organizacje konferencji i innych podobnych działań, wymianę doświadczeń i informacji, wspólne wydawnictwa i badania. Deklarację współpracy podpisali przedstawiciele z 10 krajów.  Zaznaczyć należy, że Forum jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą podjąć współpracę i realizować wyznaczone przez założycieli cele.

 

 

Oprac. Włodzimierz Brych

Prezes Sądu Arbitrażowego

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

 

   Patronat nad konferencją : Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie Środkowo-Wschodniej i wybranych krajach Azji .
objęi:

    

W imieniu organizatorów informuję , że w dniu 15 i 16 września 2010r w Odessie na Ukrainie odbędzie się Konferencja pt :

Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie
Środkowo-Wschodniej i wybranych krajach Azji .

plan_Odessa_2010-wersja_ENGLISH.doc


plan_Odessa_2010-wersjaRUSSIAN.doc


Organizatorami są
ze strony polskiej :
- Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu ,
- Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu ,

ze strony ukraińskiej :

- Odesska Grupa Mediacji w Odessie
- Narodowa Odesska Akademia Prawnicza w OdessieW trakcie obrad poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in. : podstaw prawnych , generalnych zasad i praktycznych

aspektów funkcjonowania sądownictwa polubownego i mediacji oraz wykonalności krajowych i zagranicznych ugód i

orzeczeń arbitrażowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i wybranych państwach Azji.

Konferencja ma charakter otwarty , a uczestnictwo w niej jest bezpłatne .Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu,

zakwaterowania i wyżywienia. Czas trwania konferencji : 15-16 września 2010r. Miejsce konferencji : Narodowa Odesska Akademia

Prawnicza w Odessie . Języki konferencyjne : rosyjski i angielski .
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu na konferencji w wymiarze czasowym do 15 minut.
Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o przesłanie tematu i tez wystąpienia w języku rosyjskim lub angielskim oraz podanie

danych takich jak : imię i nazwisko , instytucja , dane kontaktowe : telefon , adres do doręczeń na e-mail : sa@nig.org.pl. Termin

nadsyłania wystąpień : 30 czerwca 2010r.
Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej . Istnieje możliwość odpłatnego opublikowania referatów związanych z ww.

problematyką w powyższym wydawnictwie – przewidywany koszt 80 EURO.
Osoby zainteresowane tylko udziałem w konferencji , bez wygłoszenia referatu , prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego :

imię i nazwisko , firma lub instytucja , dane kontaktowe : tel ,e-mail , adres do doręczeń. na e-mail sa@nig.org.pl

w terminie do 20 sierpnia 2010r.
Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o udziale w konferencji.Kontakt z organizatorami :

Polska

Włodzimierz Brych tel + 48 608 080 345 e-mail sa@nig.org.pl
Aleksandra Petrus-Schmidt + 48 606 781 728 e-mail psaim@o2.pl

Ukraina

Volodimir Grycyna – tel + 380685162435,
+ 380685165929
e-mail vova.grycyna@gmail.com

Inna Tereschenko – tel – + 380667746743
e-mail mediation@i.ua


W imieniu Komitetu
Organizacyjnego

Włodzimierz Brych
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie
Gospodarczej


  ru_Odessa.doc english_Odessa.doc

 

Relacja z konferencji "ADR dla praktyków" 19.03.2010 r.

O praktycznych problemach, zaletach i wadach arbitrażu i mediacji, a także perspektywach rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania

sporów w Polsce, na Ukrainie, i w Gruzji  dyskutowano na zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

i Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji, międzynarodowej konferencji pod nazwa „ADR dla praktyków”. Konferencja odbyła się w

dniu 19 marca 2010r w Nowym Tomyślu. Honorowy patronat nad konferencją objęłi Minister Sprawiedliwości, Starosta Nowotomyski i Burmistrz

Nowego Tomyśla.

 

Była to już czwarta debata z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy  Nowotomyskiej Izbie

Gospodarczej. Sąd ten, choć powstał  niedawno ma już spore doświadczenie zarówno w rozstrzyganiu sporów - w tym sporów o

charakterze międzynarodowym - jak też w organizowaniu konferencji naukowych, debat  i praktycznych warsztatów propagujących wiedzę

i promujących alternatywne metody rozstrzygania sporów.

 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się pracownicy naukowi, arbitrzy, mediatorzy, adwokaci i radcowie prawni, przedstawiciele

ministerstwa sprawiedliwości, przedstawiciele izb gospodarczych i przedsiębiorcy. Grono prelegentów stanowili wybitni przedstawiciele

teorii i praktyki arbitrażu i mediacji z Polski i z zagranicy Prof. Dr hab. Feliks Zedler – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego

WPiA UAM omówił w swym wystąpieniu aspekty prawne i praktyczne problemy związane z zakresem swobody stron postępowania

i wpływem  stron na dynamikę postępowania przed sądem polubownym.  Z kolei Prof. Dr hab. Marian Kępiński – Kierownik Katedry

Prawa Europejskiego WPiA UAM. wskazał na pozycje arbitrów w postępowaniu przed sądem polubownym i na ich  relację ze stronami;

tak przed jak i w trakcie postępowania arbitrażowego w kontekście ziszczenia się przesłanek do wyłączenia arbitra. Przyczyny odmowy

uznania zagranicznych i krajowych orzeczeń arbitrażowych przedstawił w swym wystąpieniu dr Rafał Morek – adwokat a zagadnienia

związane z problemem skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego omówił dr Włodzimierz Głodowski.

 

Z kolei Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Włodzimierz Brych wskazał na problemy finansowe

sądownictwa polubownego, na aspekty podatkowe dotyczące tak samych arbitrów jak i opodatkowania sądu podatkiem VAT i wysunął

konkretne postulaty w stosunku do Ministra Finansów. Z-ca Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Jacek

Kaczmarek omówił relacje miedzy sądami polubownymi a sadami powszechnymi na różnych etapach postępowania i wpływ tych relacji

na zachowanie autonomii sadownictwa polubownego.

 

Na zakończenie I części konferencji Prezes  Włodzimierz Brych wręczył kolejnym pięciu osobom nominacje na arbitrów Sądu Arbitrażowego

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, w tym przedstawicielowi Gruzji. Jest to chyba pierwszy arbiter z Gruzji na listach polskich sądów

arbitrażowych. W II części konferencji zatytułowanej „ADR w krajach Europy środkowo-wschodniej” jako pierwszy głos zabrał dr Andrzej

Tynel – przybliżył praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gość z Gruzji

Paata Kopaleishvili omówił stan prawny dotyczący arbitrażu  w Gruzji a doc. Irina Tereszczenko z Ukrainy przedstawiła aktualną sytuacje

dotyczącą rozwoju mediacji na Ukrainie.

 

Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG Włodzimierz Brych w swym wystąpieniu podsumowującym konferencję wskazał, że rozwój

tej współpracy jest zapewniony, choćby przez planowaną wspólnie ze stroną ukraińską  międzynarodową konferencję, zaplanowaną wstępnie

na wrzesień tego roku w Odessie na Ukrainie. Z zadowoleniem przyjęto fakt obecności na konferencji przeszło 160 osób.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

           

 Konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce

                                   Nowy Tomyśl 19 marca 2010r

            

 

                                           pt. ADR dla praktyków

                                 

                                     pod  honorowym patronatem:

 

                                   Ministra Sprawiedliwości

                                   Starosty Nowotomyskiego

                                Burmistrza Nowego Tomyśla

 

 

Plan konferencji :

 

             10.00 – 10.15 otwarcie konferencji

 

                           

       I.  Arbitraż dla praktyków

 

 

                        Wpływ stron na postępowanie przed sądem polubownym

 

 

10.15-10.35 – prof.dr hab. Feliks Zedler – Kierownik Katedry Postępowania

                                                                     Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu ,

                                                                     Członek Komisji Kodyfikacyjnej

                                                                     Prawa Cywilnego

                  

 

                        Wyłączenie arbitra

 

                  

 10.35–10.55 – prof. dr hab. Marian Kępiński –Kierownik Katedry Prawa Europejskiego

                                                                           WPiA UAM w Poznaniu , arbiter Sądu

                                                                           Arbitrażowego przy Krajowej Izbie                      

                                                                           Gospodarczej

 

          

                         Przyczyny odmowy  uznania zagranicznych i krajowych orzeczeń

                        arbitrażowych

 

 

10.55-11.15 – dr Rafał Morek   -    adwokat ,adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

                                                         sekretarz Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod

                                                         Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 

                                                         Ministrze Sprawiedliwości

 

11.15 – 11.35 – Przerwa kawowa

 

 

                  

                            Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego     

 

 

11.35 – 11.55  - dr Włodzimierz Głodowski – radca prawny, adiunkt na WPiA UAM w 

                                                                          Poznaniu Katedra Postępowania Cywilnego

 

 

                        

                          Współczesne problemy arbitrażu

 

 

11.55- 12.15 Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie  

                                                        Gospodarczej , Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

                                                        Arbitrażu i Mediacji

 

                     Jacek Kaczmarek –    Z-ca Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej 

                                                        Izbie Gospodarczej

 

 

12.15 - 12.35 D Y S K U S J A

 

 

12.35- 13.05 LUNCH  

 

 

             II.  ADR w krajach Europy Środkowo – Wschodniej

 

               

          Praktyka rozstrzygania sporów przed sądem polubownym w wybranych krajach 

          Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

13.05-13.25 –  dr Andrzej Tynel–         radca prawny - kancelaria Baker&McKenzie,     

                                                               

 

            Mediacja na Ukrainie

 

 

13.25 –13.45 – doc. Inna Tereszczenko –Przewodnicząca Rady Dyrektorów Odesskiej Grupy

                                                                  Mediacji , docent Uniwersytetu Państwowego w

                                                                  Odessie          

 

13.45-14.05 – Dyskusja         

 

14.05- 14.15 - Podsumowanie Konferencji

 

14.15-15.00 -Spotkanie arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie                        Gospodarczej

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu informuje, że w dniu 15 października 2009r.
 w Tarnopolu na Ukrainie odbyła się Konferencja pt:          

Alternatywne metody rozstrzygania sporów na Ukrainie i w Polsce

 

Patroni honorowi :

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP - ANDRZEJ CZUMA
KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE - GRZEGORZ OPALIŃSKI
HONOROWY KONSUL UKRAINY - ŁUKASZ HOROWSKI

Organizatorami są:

 ze strony polskiej :

-         Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu,

-         Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu,

 ze strony ukraińskiej :

-         Wojewódzka Administracja Państwa,

-         Sąd Gospodarczy Okręgu Tarnopolskiego,

-         Nadzór Prawniczy Okręgu  Tarnopolskiego,

-         Izba Przemysłowo – Handlowa  w Tarnopolu,

-         Państwowy Uniwersytet  Techniczny im Iwana Poluja w Tarnopolu, 

-         Centrum Badań Socjologicznych w Tarnopolu,

-         Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu,

-         Instytut Socjologicznych i Informacyjnych Technolo

 

W trakcie obrad poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:  podstaw prawnych, współczesnych problemów funkcjonowania

i perspektyw rozwoju sądownictwa polubownego i mediacji na Ukrainie i w Polsce. 

   

Konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty

dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Czas trwania konferencji od godz 11:00 do 15:00. Miejsce konferencji

Tarnopol - Państwowy Uniwersytet Techniczny (czytelnia biblioteki).  Języki konferencyjne: polski, ukraiński, rosyjski.

 

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Istnieje możliwość odpłatnego opublikowania referatów związanych

z ww. problematyką w powyższym wydawnictwie – przewidywany koszt 300 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, firma

lub instytucja, dane kontaktowe: tel, e-mail, adres do doręczeń na e-mail sa@nig.org.pl

Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o udziale w konferencji.

Kontakt z organizatorami :

Polska 

Włodzimierz Brych tel + 48 608 080 345 e-mail sa@nig.org.pl

 

Ukraina

Volodimir Grycyna – tel + 380685162435,

                                  + 380685165929 e-mail vova.grycyna@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELACJA Z KONFERENCJI DNIA 28 MARCA 2009 R.

Każdy przedsiębiorca popada czasem w spory ze swoimi kontrahentami i musi podjąć decyzję czy dochodzić swoich praw przed
 sądem powszechnym narażając się na długotrwały proces czy skorzystać z innej metody  rozstrzygania sporów. O alternatywnych
 metodach rozstrzygania sporów można było dowiedzieć się więcej podczas III ogólnopolskiej konferencji pt: „Arbitraż i mediacja
gospodarcza”, która odbyła się pod patronatem wiceministra gospodarki Adama Schejnfelda oraz starosty nowotomyskiego Andrzeja
Wilkońskiego oraz burmist

 

Konferencja we Lwowie - 30/31.05.2013r.
W dniach 30 i 31 .05.br odbyła się we Lwowie międzynarodowa konferencja - VI Lwowskie Forum Międzynarodowe pt.: „Alternatywne Sposoby Rozstrzygnięcia Sporów (ADR)”. Uczestnikami byli przedstawiciele zajmujący się arbitrażem i mediacja z takich krajów jak Ukraina, Polska , Rosja , Niemcy i Białoruś. Konferencja zorganizowana została przez Lwowskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości przy współpracy m.in. Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej . W trakcie konferencji referat wygłosił Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG Włodzimierz Brych . Tematem jego wystąpienia było : Współpraca czy konkurencja. Jaką drogę powinny wybrać stałe sądy arbitrażowe ? .