11.02.2020
Spotkanie Noworoczne Oborniki 2020
30.07.2019
Zawody strzeleckie 2019
26.05.2015
Zawody strzeleckie
11.12.2014
Wizyta delegacji z Kirgizji
11.12.2014
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13

 

      

Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Wiadomości
List od dziekana Uniwersytetu im. A.Mickiewicza Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu   prof.zw.dr hab. Andrzeja J.Szwarca z dnia 14.02.2007 r.

Spotkanie Noworoczne Oborniki 2020
więcej »
Zawody strzeleckie 2019
więcej »
Zawody strzeleckie
więcej »
Wizyta delegacji z Kirgizji
więcej »
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13
więcej »
Historyczna wizyta w CIETAC w Pekinie
więcej »
Patronaty nad konferencjami
więcej »
Udział w Targach
więcej »
Patronat nad Konferencją „Diagnoza Arbitrażu”
więcej »
Misja w Tadżykistanie
więcej »
Konferencja w Mołdawii
więcej »
Wizyta w Rumunii
więcej »
Włodzimierz Brych Arbitrem w Azerbejdżanie
więcej »
Zawody strzeleckie
więcej »
Wizyta w Mozambiku
więcej »
Sejm Litwy - konferencja arbitrazowa 21/22.11.2013r
więcej »
Konferencja w Kijowie - 15.11.2014r
więcej »
Spotkania z przedsiębiorcami z Wielkopolski
więcej »
POLAGRA FOOD 2013
więcej »
Wizyta w Mongolii
więcej »
Konferencja w Sejmie RP
więcej »
Zawody strzeleckie o puchar Prezesa Sądu Arbitrażowego przy NIG
więcej »
Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości
więcej »
Konferencja Arbitrażowa we Lwowie
więcej »
Konferencje arbitrażowe w Moskwie
więcej »
Konkurs Arbitrażowy
więcej »
Nowi arbitrzy zagraniczni
więcej »
Spotkanie z Senatorem Janem Filipem Libickim
więcej »
Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości
więcej »
Kijów - 20-lecie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo - Handlowej Ukrainy
więcej »
Przyznanie Orderu
więcej »
Konferencja w Armenii. Spotkanie w Moskwie.
więcej »
Spotkanie z Panem Bronisławem Komorowskim – Prezydentem RP
więcej »
Nowotomyski arbitraż bliżej Chin
więcej »
Wizyta w Kazachstanie
więcej »
Wpisanie Prezesa Sądu Arbitrażowego na listę arbitrów - Litwa
więcej »
Wizyta w Gruzji i Armenii
więcej »
Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Rozwoju Powiatu
więcej »
Konferencja na Ukrainie pt : „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”
więcej »
Wpisanie Prezesa Sądu Pana Włodzimierza Brycha na listę arbitrów
więcej »
Wizyta na Ukrainie i Mołdawii
więcej »
15.10.2009 Konferencja w Tarnopolu na Ukrainie
więcej »
Uchwała Zarządu NIG w N.Tomyślu z dnia 15.06.2009
więcej »
Wizyta na Ukrainie
więcej »
Arbiter ze Słowacji
więcej »
Spotkanie Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu Pana Włodzimierza Brycha z Dyrektorem Izby Przemysłowo - Handlowej Panem Bertrandem Gervais w Rennes we wrześniu 2007 r.
więcej »
Uchwała Zarządu NIG w Nowym Tomyślu z dnia 11.09.2007 r.
więcej »
Szkolenia z zakresu arbitrażu
więcej »
Poszerzenie składu arbitrów Sądu Arbitrażowego przy NIG
więcej »
Nagrody dla najlepszych..
Najlepsi absolwenci Policealnego Studium Zawodowego w Opalenicy i w Nowym Tomyślu w 2007 r.
więcej »
Zmiany Statutu Sądu Arbitrażowego
więcej »
Konferencja "Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym"
więcej »
Spotkanie z delegacją przedstawicieli Powiatu Borszczow na Ukrainie

więcej »
Spotkanie ze Starostą Chodzieskim Mirosławem Juraszkiem
więcej »
Konferencja "Znaczenie sądownictwa polubownego w systemie prawa"
więcej »
List od Dziekana UAM w Poznaniu
więcej »
Honorowy patronat nad konferencją
więcej »
Spotkanie w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
więcej »
Obniżone koszty postępowania
więcej »
Spotkanie informacyjno - szkoleniowe "Rozstrzyganie sporów przez Sądy Polubowne oraz sposoby ściągania należności"
więcej »
Szkolenie w Krajowej Izbie Radców Prawnych

więcej »
Podziękowanie za współpracę od Starosty Nowotomyskiego
więcej »
Spotkanie z przedsiębiorcami Powiatu Wolsztyńskiego
więcej »
Spotkanie z Wolsztyńską Izbą Gospodarczą
W środę, 11.10.2006r. Zbigniew Markowski - Członek Zarządu i Włodzimierz Brych - Prezes Sądu Arbitrażowego spotkali sie z przedstawicielami Wolsztyńskiej Izby Gospodarczej - Jerzym Gintrowiczem Prezesem oraz Krzysztofem Jokiel Członkiem Zarządu w celu przybliżenia zasad funkcjonowania sądu polubownego działającego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.
więcej »
Spotkanie z Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
więcej »